Onze aanpak

Bouwen zonder stress

Als architecten beseffen we dat een bouwproject stress met zich mee kan brengen.

Net daarom is een transparante aanpak essentieel.
Deze stappen doorlopen we bij elk bouwproject:

Het eerste gesprek

We maken kennis, zowel met elkaar als met uw dromen en ambities. We brengen uw verwachtingen in kaart, en bekijken de haalbaarheid op vlak van budget en architectuur.

Dit eerste gesprek is gratis.

De voorbespreking

We overlopen uw wensenpakket en het programma voor uw bouwproject.


We overlopen de bouwvoorschriften, het kadasterplan en opmetingsplan van het terrein en stellen indien nodig een landmeter aan.

Het voorontwerp

We tekenen de ontwerpen uit op schaal 1/50. De grondplannen, principedoorsnede en gevels zetten we concreet op papier.

Op dit moment maken we een ruwe raming van het budget.

Daarnaast adviseren we rond materiaalkeuze, energiebesparende maatregelen en technieken.

We optimaliseren het voorontwerp tot we op dezelfde golflengte zitten. Dit kan in verschillende fases gebeuren. Tot het juist is.

De bouwaanvraag

Als het voorontwerp goedgekeurd is, werken we dit uit tot een bouwaanvraag.

De studie stabiliteit

Als ervaren ingenieurs voeren we zelf de stabiliteitsstudie uit. Dit is een belangrijke tijdsbesparing, en zorgt voor de meest elegante oplossingen.

De aanbesteding

Als de stabiliteit is berekend, en wij over de EPB-richtlijnen beschikken, stellen we de bestekken en meetstaten op. Hierin omschrijven we de werken nauwkeurig. Denk aan materialen, uitvoeringswijze, specifieke eisen en te volgen normen. Op dit moment berekenen we ook de gedetailleerde hoeveelheden in vierkante, kubieke of lopende meter.

Dit stelt ons in staat om met een aanbestedingsdossier contact op te nemen met een drietal aannemers die ons hun offerte bezorgen.

Als bouwheer kunt u ook aannemers aanbrengen, en samen bekijken we de voorstellen.

Wij verzorgen de contracten tussen aannemer en bouwheer, en zorgen voor verdere begeleiding en afspraken.

Coördinatie van de werken

Wij controleren de werken en sturen bij waar nodig. Op regelmatige werfvergaderingen –indien gewenst samen met de bouwheer- maken we een werfverslag op.

Pas na onze goedkeuring kan de aannemer zijn vorderingsstaat factureren. Dit kan aan het einde van elke maand.

De oplevering

Aan het einde van de werken inspecteren we de woning en nemen we eventuele gebreken op in een proces-verbaal van voorlopige oplevering.

Mochten er nog resterende werken nodig zijn dan worden die uitgevoerd binnen een samen bepaalde redelijke termijn.

Maak kennis met onze aanpak!

Wij werken graag met u samen aan uw droom.
Maak gerust even een afspraak.
Het eerste gesprek is gratis.

Maak een afspraak